baner
Warszawski Holding
Nieruchomości S.A.
Warszawski Holding
Nieruchomości S.A.
Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 91 00
e-mail
rejestr.akcjonariuszy@phnsa.pl, sekretariat@phnsa.pl
Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
40 273 009,00 PLN
Kapitał wpłacony
40 273 009,00 PLN
KRS
0000384496
REGON
142910462
NIP
5252505251